4V Scan – Welkom

Verbonden mensen zijn noodzakelijk voor iedere organisatie om te komen tot creativiteit, daadkracht, ondernemerschap en het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit is zichtbaar te maken door de 4V Scan!

De 4V Scan is een internet-based vragenlijst. Met behulp van dit instrument wordt er een beeld verkregen van 4 essentiële factoren binnen jouw team of organisatie. Deze factoren gaan over de mate van de beleving van VeiligheidVertrouwenVerbinding en Vrijheid. Niet alleen de huidige beleving van deze factoren, maar ook de gewenste beleving worden door middel van deze scan in beeld gebracht.

Het maken van de scan (waarin met een cijfer van 1 tot 10 wordt aangegeven in hoeverre de stelling op jouw organisatie/team van toepassing is) kost ongeveer 20 minuten. Hierdoor is het mogelijk om te bepalen waar het individu of waar jouw organisatie/team als geheel meer aandacht aan kan geven. De 4V Scan kan door jou en je collega’s worden uitgevoerd als er een licentie wordt ingekocht. Voor aanvraag stuur een mail naar info@vivento.nl.

Dit zal bijdragen aan een optimale balans tussen de 4 V’s en de mogelijkheid om nog meer in vrijheid te werken.

Het Vivento team